Herczog Mária

_mg_0056
Herczog Mária
CV in english PDF Print E-mail

Ph.D. Maria Herczog

 

Current position: Reader, senior researcher, Eszterhazy Karoly College, ELTE Budapest Doctoral School


Work experience

 

National

1978-79 Hungarian Television, Social Science Dep., editor

1979-80 Kando Kalman College, junior lecturer in economics

1980-1983 Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, junior researcher,

1984- 1989 ELTE Budapest University, junior lecturer,

1987-1991 Pesht County Social Policy Dep, researcher, and policy advisor

1992-2007 National Institute of Criminology, senior researcher,

1992-1998 Head of Dep. Child Protection Methodology,

1998-2000 Director, National Institute of Family and Social Policy

2007- Eszterhazy Karoly College, assistant professor

1996- ELTE Budapest University, Social Work and Social Policy, visiting lecturer

 

International

1989-1990 Universty of Western Australia, Perth, Visiting fellow


Dates International
2010- Chair of Eurochild
2007- Member of UN CRC Committee
2007- Chair of Family Child Youth Association
2005- National Focal Point of WHO on violence prevention
2000- Temporary scientific expert of WHO
1998- Temporary scientific expert of Council of Europe
1996- Temporary scientific expert of UNICEF

National
2005- Member and chair of the Executive Board of Hungarian Economic
and Social Council
2005- Advisory Board member of the Equal Opportunity Authority
2004- Member of Hungarian Economic and Social Council, Chair
of Permanent Committee
1993- Editor of Family, Child, Youth professional journal

Previous
2004-2010 Member of EU Economic and Social Committee
1997-1999 Member of the Executive Committee of IFCO
1995-1999 Deputy chair of Family, Child, Youth Association
1994-2000 Member of the Executive Committee of IFSW
1999- Member of International Committee of International Institute of
Restorative Practices (1999-)
Occupation or position held Senior lecturer, senior researcher
Main activities and responsibilities Teaching, research, editorial work,
Name and address of employer Eszterházy Károly College, 1 Eszterházy tér, 3300 Eger, Hungary
Type of business or sector Education

Education and training

Dates
1996 PhD (Sociology)
1988-1989 University of Economical Science (doctor's degree)
1972- 1978 University of Economical Science (economy)

Title of qualification awarded Doctor of Sociology
Principal subjects/occupational skills covered Child welfare, child protection, alternative conflict resolution
Name and type of organisation providing education and training Economy (1972-1978)
University for Economical Sciences

Doctor's degree (1988-89)
University for Economical Sciences

Dep. of Sociology
PhD. (1996)

Level in national or international classification PhD.

Personal skills and competences Communication, flexibility, empathy, sensitivity, adaptability

Mother tongue(s) Hungarian
Other language(s) English, German


Social skills and competences: Excellent social sensitivity both in professional and other spheres, catalysing group work, usualy in the position of leader. Effectively arriving at efficient decisions and ensuring the continuity of work as a leader whilst taking the views and opinions of fellow workers into consideration.

Organisational skills and competences:
Project management, research conducting, overseeing work in progress, keeping to deadlines and schedules, rapidly resolving problems and errors occurring in projects

Technical skills and competences: Computer skills and competences Word, Excel, Power Point

 

Publications

Publications

1. Rights of children to quality care(2012), in: Children, The Journal of the Office of the Children’s Commissioner, p 17-22, No.81http://www.occ.org.nz/__data/assets/pdf_file/0019/9910/Children_81_web.pdf

2. Munro, E.R. ,Pinkerton,J, Mendes, Ph., Hyde-Dryden, G., Herczog, M., Benbenishty, R.: The contribution of the United Nations Convention on the Rights of the Child to understanding and promoting the interests of young people making the transition from care to adulthood , Children and Youth Services Review, 2011, pp. 2417-23

 

 1. Svevo-Cianci, K.A,  Herczog, M., Krappmann, L., Cook, Ph.:The new UN CRC General Comment 13: “The right of the child to freedom from all forms of violence”—Changing how the world conceptualizes child protection, December 2011, Child Abuse and Neglect

 1. A génektől a társadalomig - a koragyermekkori fejlődés színterei (From Genes to Society: The scenes of early childhood development), Eds: Danis, Farkas, Herczog, Szilvási. Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2011. (http://biztoskezdet.hu/site/article/section/1/id/156#
 2. A koragyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások Eds: Danis, Farkas, Herczog, Szilvási, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, (The nature of early childhood development: developmental steps and challenges) Budapest, 2011. (http://biztoskezdet.hu/site/article/section/1/id/156#)

 1. Családpolitika más-más szemmel (eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és a nemzetközi családpolitikában) (Family Policy from different perspectives) Eds: Éva Surányi, Ildikó Danis, Mária Herczog. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest, 2010

 1. A Gyermekvédelem nagy kézikönyve. (The Meritum of Child Welfare and Protection) Herczog Mária, Katonáné Pehr Erika. Complex kiadó, 2010

 1. Krízis és esélyegyenlőség(Crisis and equal opportunities) , In: Tények-Esélyek-Utak az oktatásban. “Fogjuk a kezed” Egyesület Sopron, 2010

 1. A helyreállító igazságszolgáltatás esélyei a változások tükrében Magyarországon (The Opportunities of Restorative Justice in Hungary in the View of the current Changes). In: A helyreállító igazságszolgáltatás jogi szabályozása és gyakorlata néhány európai országban. CSAGYI Könyvek 2009, Budapest

 1. A családon belüli erőszak jelentésváltozásai és helyzete Magyarországon (Changes of the approaches and situation of Domestic Violence and the Situation in Hungary.), in: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné (eds.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI Zrt., 2009, pp 197- 210.

 1. Sokféle út a munkához (Different ways to labour market participation) In: Új Magyar Közigazgatás, January 2009, Volume 2 Issue 1

 1. Intézményi erőszak és rendszerbántalmazás (Institutional and System Abuse). In: Andrea Borbíró – Klára Kerezsi (eds.): A Kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve. IRM, Budapest, 2009, pp 347-359.

 1. Care leavers: How the UN Committee on the Rights of the Child Protects Their Rights. In: Preparation for Independent Living, SOS Children’s Villages International, Briefing Paper, Issue 1, 2009, pp 12-13.

 1. Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához. (Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. UNICEF, Geneva, 2007) (editor of the Hungarian version) CSAGYI Könyvek, Budapest, 2009

 1. Case Study: Hungary. In: Assessing Conditional Cash Transfers as a Tool for Reducing the Gap in Educational Outcomes Between Roma and Non-Roma (ed.: Eben Friedman). REF Working Paper, December 2009, pp 27-33.

 1. Nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai…Gyermekjogokról felnőtteknek (I have rights, you have rights, he/she has rights… About Children’s Rights for Adults) (co-author and editor). CSAGYI Könyvek 2009, Budapest

 1. Nekem vannak jogaim, neked vannak jogaid, neki vannak jogai…Gyermekjogokról gyerekeknek (I have rights, you have rights, he/she has rights… About Children’s Rights for Children) (co-author and editor). CSAGYI Könyvek Budapest, 2009

 1. Nincsenek csodák! A gyermekkori bűnelkövetés megelőzéséről és kezeléséről. (There are no Miracles! Prevention and Intervention in Cases of Children Committing Crime.) In: Fundamentum. Budapest, 2008/2. pp 79-88.

 1. Encouraging Early Childhood Development. In: Green Book for the renewal of public education in Hungary. (ed: Károly Fazekas, János Köllő, Júlia Varga) ECOSTAT. Budapest, 2008, pp 33-53.

 1. Bántalmazás miatt a szakellátásba került gyerekek aktáinak vizsgálata. (Analysis of the files of children placed into public care due to abuse.) (ed.: Hodosán Róza) In: Kapocs Könyvek 17. Szociális és Munkaügyi Intézet, 2008, pp 79–111.

 1. Ifjúság, bűnözés, devianciák. (Youth, Crime and Deviances.) In: Új Ifjúsági Szemle. Volume VI. Issue 2-3. Summer- Autumn 2008. pp 97-106.

 1. Hungary. In: Young People’s Transitions from Care to Adulthood, International Research Perspective. (ed.: M. Stein, E. Munroe) Jessica Kingsley Publishers, London, 2008, pp 79-90.

 1. A koragyermekkori fejlesztésre, programokra vonatkozó nemzetközi kutatásokról. (About the International Surveys on Early Childhood Development..) In.: Védőnő, Volume XIII. Issue 4. 2008. pp. 3-10.

 1. Dis-interest of the Child: Romani Children in the Hungarian Child Protection System. (co-authors: Mária Neményi, Gábor Havas) ERRC, 2007

 1. Ártatlanságra ítélve – Gyermekkorú elkövetők az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán. (Sentenced for Innocence - Children on the Edge of the Criminal Justice and Child Protection System)) (co-author: Szilvia Gyurkó) In: Kriminológiai Tanulmányok 44. (ed.: György Virág) OKRI, Budapest, 2007. pp 134-153.

 1. Gyermekbántalmazás. (Child Abuse and Neglect.) Complex Kiadó, Budapest, 2007

26. Employment in Social Care in Europe. (co-author of the consolidated report integrating phase 1 and 2) European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Ireland, 2006

 1. Child abuse in the Family in Hungary, Dziecko krzydzone, Warsaw, 2006, pp 71-85.

28. Browne, K.D., Hamilton-Giacritsis, C.E., Johnson, R., Chou, S., Ostergren, Leth, I., M Agathonos, H., Anaut, M., Herczog, M., Keller-Hamela, M., Klimackova, A., Stan, V., & Zeytinoglu, S.: A European survey of the number and characteristics of children less than three in residential care at risk of harm. Adoption and Fostering, 2005, 29 (4), 1-12.

 1. (Together with:Professor Kevin Browne, Dr Catherine Hamilton-Giachritsis, Dr Rebecca Johnson, Dr Helen Agathonos-Georgopoulou, Dr Marie Anaut, Maria Keller-Hamela, Anna Klimáčková, Dr Ingrid Leth, Dr Mikael Ostergren, Dr Violeta Stan, Prof. Sezen Zeytinoğlu): Mapping the number and characteristics of children under three in institutions across Europe at risk of harm' Birmingham University, 2005, available also on CD room published by WHO.

 1. Családon belüli erőszak kutatásának előzményei – családi viszonyok vizsgálata Magyarországon. (The Research History of Abuse within Family, - the Dynamics of Family Relations in Hungary.) pp. 53-60, Gyermekbántalmazás a családban. (Child abuse in the Family.) pp. 220-242 in: Gyermekbántalmazás a családban, Családi iszonyok (Child Abuse within the Family, Loathing in the Family), (ed.: György Virág), KJK, Budapest, 2005

 1. Rendszerbántalmazás. (System Abuse.) Belügyi Szemle, Budapest, 2005/4

 1. Corporal Punishment and Physical Abuse in Childhood and the means of Disciplining the People Concerned Possess. In: Victims and Opinions (ed: Ferenc Irk) OKRI, Budapest, 2004, pp 88-105.

 1. Together with Szilvia Gyurkó. Gyermekekre vonatkozó szabályozások (Regulations Concerning the Children). In: Kézikönyv az emberkereskedelem megelőzéséről és kezeléséről (Handbook on Preventing and Handling Trafficking in Human beings), International Organization for Migration, Budapest, 2004. pp. 38-51.

 1. Child Sexual Abuse in Europe. (co- editor and author of the introductory chapter) together with Prof. Dr. Corrine May-Chahal, Council of Europe, Strasbourg, 2003

 1. A gyermekek elleni szexuális bántalmazás megelőzése és kezelése (Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse), Belügyi Szemle, Budapest 2003/1-2, pp. 190-205.

 1. Az örökbefogadók felkészítésének szükségességéről (On the Need for Preparation of Perspective Adoptive Parents). Családi Jog Budapest, 2003/2, pp 2-4.

 1. Megbékélés és jóvátétel, kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról. (Reconciliation and Reparation. A Handbook on Restorative Justice.) Editor and author of a chapter, CSAGYI Könyvek, 2003

 1. Comparative Juvenile Justice: An overview of Hungary. (together with Prof. Dr. Ferenc Irk) in: Juvenile Justice Systems: International Perspectives. 2nd edition. Canadian Scholar’s Press Inc., Toronto, 2002, pp 235-264.

 1. Gyermeki jogok a gyermekvédelemben (Children’s Rights in the Child Protection System). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2002/1, pp 22-24.

 1. Ami segít és ami nem (Those things that help and those that don’t.). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2002/5, pp 2-4.

 1. Öt éves a gyermekvédelmi törvény (5th Anniversary of the Child Protection Law.). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2002/6, pp 2-4.

 1. Együtt vagy külön (Together or Separated.). (editor and author of 3 chapters) KJK-Kerszöv, Budapest, 2002

 1. Gyermekvédelmi kézikönyv (Handbook on Child Welfare and Protection), KJK, Budapest, 2001

 1. Ne hagyjuk őket magukra! Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. (Do not leave them alone! Infanticide is preventable.) (editor and author of three chapters) CSAGYI Könyvek, Budapest, 2001

 1. Mediáció, mint a konfliktuskezelés egy lehetséges modellje. (Mediation as a possible model of conflict resolution) Gyermekvédelem, Hírlevél: (together with Zsuzsa Lovas) KJK-Kerszöv, Budapest, 2001/1, pp 6-10.

 1. Pénzmosás, gyerekmosás (Money laundering and “Bathing” Children). Népszabadság, Budapest, 29 August 2001. pp 14.

 1. Veszteség, gyász és örökbefogadás (Loss, Grief and Adoption). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2001/2, pp 8-11.

 1. 100 éves a gyermekvédelem. (100th Anniversary of the Child Protection System) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2001/3, pp 2-4.

 1. Kinek fáj a szexuális abúzus? (Whom Does Sexual Abuse Hurt?) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2001/5, pp 2-4.

 1. Miért hagytuk, hogy így legyen (Why did we let it be.). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2001/6, pp 52-53.

 1. Women and work in Hungary. In: Reconciliation of Family and Work in Eastern European Countries, (ed.: M.E. Domsch, D.H. Ladwig) Peter Lang Verlag, Berlin, 2000, pp 101-113.

 1. Gyermekvédelem és egészségnevelés. Egészségnevelés és gyermekvédelem (Child Protection System and the Health Promotion. Health Promotion and the Child Protection System). Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet, Budapest, 2000, pp 46-52.

 1. Kit támogat az iskoláztatási támogatás? (Whom Does the Education Allowance Support?) Gyermekvédelem Hírlevél, KJK-Kerszöv, Budapest, 2000, pp 2-4.

 1. Mi az igazság? (What’s the Truth?) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2000/1, pp 2-4.

 1. A rendszerváltozás hatása a gyermekekre és családjaikra. (The Effects of the Change of the Political System on the Children and Their Families) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2000/5, pp 33-34.

 1. Az iskoláztatási támogatás tapasztalatairól. (Observations on the Schooling Allowance) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2000/6, pp 2-9.

 1. Az iskoláztatási támogatással kapcsolatos feladatokról (Tasks in relation to Schooling Allowance). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 2000/6, pp 9-12.

 1. Család és iskola (Family and School), In: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek, ed.: Júlia Szekszárdi, 2000

 1. Iskolai gyermekvédelem. (Child Protection at School.) In: Egészségvédelem az iskolában. (ed: Anna Aszman) Anonymus kiadó, 1999

 1. Mediáció avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés. (Mediation, the Painless Conflict Resolution.) (together with Zsuzsa Lovas) Múzsák Kiadó, Budapest, 1999

 1. Problémamegoldás, konfliktuskezelés a gyermekvédelemben. Elmélet és gyakorlat. (Problem Solving and Conflict Resolution in the Child Protection System. Theory and Practice.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1999/1, pp 3-5.

 1. Kézikönyv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásban részesülők gondozását-nevelését segítő adatlapok használatához (Implementation Handbook on the Hungarian “Looking After Children” Assessment and Documentation System) (editor) OCSGYVI, Budapest, 1999

 1. A csecsemőgyilkosságról másképp. (Infanticide –Another Perspective) KKT, Budapest, 1998

 1. Assessing Child Welfare Outcomes in Central and Eastern Europe 1998, In.: Children & Society, 1998, Volume 12, pp 223-227.

 1. Elmélet és gyakorlat. (Theory and Practice.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1998/1, pp 1-3.

 1. Nyári gyermekvédelem. (Child Protection During the Summer Holidays) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1998/4, pp 1-3.

 1. Európai Nevelőszülői Konferencia ’98 (European Foster Care Conference ‘98). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1998/5, pp 1-3.

 1. A gyermekvédelem dilemmái (Dilemmas of Child Protection), Pont Kiadó, 1997

 1. A gyermekvédelem helyzete egy megyei kutatás tükrében. Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon (Report on children’s life in Hungary based on a county wide research project on child protection). Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, Budapest, 1997, pp 73-95.

 1. Ki védi meg gyermekeinket? (Who will Protect Our Children?) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1997/2, pp 1-3.

 1. A törvény éve (The year of the law). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1997/6, pp 1-3.

 1. A szakemberek felelőssége. (The Responsibility of the Professionals) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1996/5, pp 1-3.

 1. Világkonferencia a gyermekek kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolása ellen. (World Conference Against Commercial Sexual Exploitation of Children ) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1996/5, pp 14-16.

 1. Gyermek és alkohol. (Child and Alcohol.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1996/6, pp 1-3.

 1. Örökbefogadás és nevelőszülőség. (Adoption and Fostering.) (Carol. R. Smith) editor of the Hungarian edition and author of the introductory chapter, Pont Kiadó, Budapest, 1995, pp 5-14.

 1. A nevelőszülők helye és szerepe a gyermekvédelemben (The Place and Role of Foster Carers in the Child Protection System), Esély: 1995/2, pp. 82-101.

 1. Az állásfoglalás szükségessége (gyermekvédelmi törvény előtt). (There is a need for a Resolution (Before the Child Protection Law was approved).) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1995/2, pp 1-3.

 1. Lehetséges kiutak. (Possible Ways Out.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1995/3-4, pp 1-3.

 1. Európai konferencia a gyermekek elleni abúzusról és az elhanyagolásról (European Conference on Child Abuse and Neglect), Család Gyermek Ifjúság, Budapest, 5/1995 pp. 38-40.

 1. A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. (International Practice in Child Protection) (co- editor with Vera Hazai and author of the introductory chapter, the chapter on Finland (pp 43-67.), on Great Britain (pp 131-161.) and on the United States of America (pp 222-270.)) Pont Kiadó, Budapest, 1994

 1. „Hungary”. In: Matthew Colton and Margaret Williams (eds.): The World of Foster Care: An International Source Book on Foster Family Care Systems. Aldershot U.K: Ashgate, 1997, pp 107-121.

 1. Fiatalkorú bűnelkövetők családi háttere (Family Environment of Young Offenders), KKT, Budapest, 1994, pp 29-43.

 1. Saját Úton Alapítvány. (The “Saját Úton” Foundation) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1994/1, pp 30-32.

 1. Egy Elszalasztott lehetőség. (A Missed Opportunity.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1994/2, pp 1-3.

 1. „Két szék közt a pad alatt?” (gyermek- és ifjúságvédelem) (Between Two Chairs Bellow the Bench. (child and youth protection)) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1994/5, pp 12-13.

 1. Az amerikai szociális munkáról. (Social Work in America. ) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1994/5, pp 26-27.

 1. Teljeskörű szolgáltatás az amerikai iskolában. (Full Service at the American School.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1994/5, pp 28-30.

 1. Az iskolai gyermekvédelemről. (Child Protection at School.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1994/5, pp 1-3.

 1. Cigány gyerekek – kisebbségi helyzetben. (Romani Children – in minority.) Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1994/6, pp 4-6.

 1. Iskolakultúra. (School Culture.) In: Gyermekvédelem. Budapest, 1993/10, pp 64-65.

 1. Ideology and Foster Family Care in Hungary, in Current Perspectives on Foster Family Care, Wall and Emerson, Canada, 1993, pp 37-41.

 1. Egy gyermekotthon megszüntetésének és a GYIVI munkatársainak átképzéséhez és továbbképzéséhez kapcsolódó program tapasztalatairól. (Findings of a Programme of the closing down of a children’s home the training and vocational training of the workers of the Child Protection Agency.) (together with P. Révész), Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1993/1-2, pp 19-28.

 1. Észrevételek a gyermekjóléti és a gyermekvédelem törvényi szabályozásának koncepciójáról szóló kormányelőterjesztés tervezetéről (Comments on the Concept of the Governmental Proposal on Child Welfare and Child Protection Legislation). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1993/5, pp 1-4.

 1. Nevelőszülői képzési szeminárium Brioniban (Training Seminar on Foster Care Training - Brioni). Család, Gyermek, Ifjúság, Budapest, 1993/6, pp 29-31.

 1. Ideological changes in Parenting in Hungary, in: European Parents in the 90’s, Transaction Publishers, London, 1992, pp 37-41.

 1. Providing Assistance & Training in Hungary Excellence in training Conference. University of Dundee, 1992, pp 1-7.

 1. Fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzése és kezelése Nyugat-Ausztráliában. (Prevention and Treatment of Juvenile Delinquency in West -Australia) Gyermek- és Ifjúságvédelem, Budapest, 1991/2, pp 27-34.
 2. Rights of the Child and Early Childhood Education and Care in Europe, European Journal of Education, Vol 47. Issue 4, December 2012, p. 542-555
 3. Child Abandonment and its Prevention (Kevin Beowne at al) in: Sociologie si Asistenta Sociala, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2012, p197-205,
 4. Mediáció, Közvetítői eljárások, ed: Sáriné Simkó Ágnes, hvgorac, Budapest, 2012
  Családi csoportkonferencia: a konfliktuskezelés egy konstruktív módszere, in: Család, gyermek, vagyon, A joggyakorlat kihívásai, ed: Szeibert Orsolya, hvgorac, Budapest, 2012, p. 409-426
 5. A gyermekjogi Egyezmény érvényesülése, in: OKRI Szemle, ed: Gy. Virag,  Budapest, 2012, p. 101-116
 6. A tankötelezettségi korhatár leszállítsának várható hatásairól, In: Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapja tiszteletére, OKRI, Budapest, 2012
 7. Rights of Children to quality care, in: Children, Winter 2012, No.81, Wellington, p.17-22
  Early childhood care in the family and in different forms of day care  (with Eszter Nemenyi)  in:  Kisgyermekkori fejlődés és szükségletek ( Handbook on Early Childhood  Development and Needs , Biztos Kezdet könyvek, Budapest, 2011
 8. De-institualisation in Central and Eastern European countries and FGC,  in: The Quiet Revolution, Aggrandasing people power by Family Group Conferences, eds: R. Clarijs, T. Malmberg, SWP publishers, Amsterdam, 2012,  p. 143-149
 9. Development in different environments, family, institutions, society, in: Kisgyermekkori fejlődés és szükségletek ( Handbook on Early Childhood  Development and Needs , Biztos Kezdet könyvek, Budapest, 2011
 10. Pregnancy and birth giving (with Katalin Varga, Andrea Andrek), in: Kisgyermekkori fejlődés és szükségletek ( Handbook on Early Childhood  Development and Needs, Biztos Kezdet könyvek, Budapest, 2011
 11. The contribution of the United Nations Convention on the Rights of the Child to understanding and promoting the interests of young people making the transition from care to adulthood (with E.R.Munro et al), in: Children and Youth Services Review, 33.  2011, p. 2417-2423